Edirne’de ‘tiny house’ yıkımında arbede: Gözaltılar var

admin

Edirne Valiliği tarafından Keşan’da bulunan köy muhtarlarına gönderilen genelgeyle Saros Körfezi’nde ve bölgedeki köylerde tarım arazilerinde izinsiz olarak bulunduğu belirtilen ‘tiny house’ adı verilen evlerin yıkılacağı bildirildi. Genelgenin ardından bölgede bulunan ‘tiny house’ evlerinin yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları bugün, Danişment ve Koruklu köyünde sürdü. Yıkım çalışmalarının gerçekleştirildiği Danişment köyünde jandarma ekipleri ile yapı sahibi vatandaşlar arasında gergin anlar yaşandı. Yaşanan arbedede bazı yapı sahipleri gözaltına alındı.

“HAKKIMIZDA HAKSIZ HUKUKSUZ İŞLEM BAŞLATTILAR”

Yıkıma tepki gösteren vatandaşlar, araçlarının plakalı ve ruhsatlı olduğuna dikkat çekti. Vatandaşlar tarafından yapılan açıklamada, “Jandarma Komutanı ters kelepçe yaparak herkese valiliğin emriyle müdahale ediyor. Bu tiny house yıkımı büyük bir haksızlık. Bunlar plakalı ruhsatlı. Kendi arazilerimize bunu kullanıyoruz. Özel mülkümüz, kendi arazimizde bunları kullanıyoruz. Karayolları’nın, Ulaştırma Bakanlığı’nın verdiği plaka ve ruhsatla bunlar burada. Bize; ‘Sizi istemiyoruz, mantar’ dediler, ‘mantar gibi çoğalıyor’ dediler. Hakkımızda haksız ve hukuksuz işlemler başlattılar” denildi.

İL ÖZEL İDARESİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Edirne Valiliği İl Özel İdaresi tarafından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Saros Körfezi Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi sınırları içerisinde, mutlak tarım arazisi niteliğindeki tarla vasıflı taşınmazlarda, tarım arazilerinin tarımsal niteliği bozularak ‘Tiny House’ adı altında izinsiz yapılar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gerek 1/25000 ölçekli Çevre Düzen Planı hükümleri, gerekse de 5403 sayılı yasa uyarınca tarım alanlarının korunması ve amaçları dışında kullanılmaması esastır. Tiny house adı verilen yapıların römork oldukları ve araç niteliğinde sayılmaları gerektiği, 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yıkım kararı alınamayacağı yönünde bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ancak Edirne İl Encümeni’nin 11.05.2023 tarih ve 238 sayılı yıkım kararı hakkında Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/2014 Esas, 2024/699 Karar sayılı kararında ‘…tiny house nitelikli yapının, yukarıda yer alan açıklamalar ışığında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 5. maddesi kapsamında yapı olduğunun tartışmasız olduğu, davacının herhangi bir ruhsatlandırma müracaatının bulunmadığı… dosya kapsamında mevcut resimlerden söz konusu imalatların inşa edilen ilavelerle konut niteliği kazandığı, römork vasfını yitirdiği, fiilen römork olarak kullanılmadıkları gibi bu amaçla kullanılmalarına olanak vermeyecek biçimde tadil edildikleri anlaşıldığından…’ denilerek söz konusu imalatların yapı olarak nitelendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Yine Edirne İl Encümeni’nin 01.02.2024 tarih ve 45 sayılı kararı ve 28.03.2024 tarih ve 127sayılı kararlarına karşı açılan davalarda Edirne İdare Mahkemesi’nin 2023/900 Esas, 2023/904 Esas ve 2024/1191 Esas sayılı kararlarında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiştir” denildi.

“TEBLİĞE RAĞMEN YAPILAR KALDIRILMADI”

Encümen kararları ve yıkım kararlarının tebliğine ilişkin yazılar ve mahkeme kararları bulunmasına rağmen, vatandaşların yapılarını kaldırmadığı belirtilen açıklamada, “Yukarıda bahsedilen encümen kararları, yıkım kararlarının tebliğine ilişkin yazılar ve mahkeme kararı bulunmasına rağmen ilgililer tarafından söz konusu yapılar kaldırılmamıştır. Bu durum karşısında mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesi adına vatandaşlarımıza, ilgili yapıların yerinden kaldırmalarına izin verilmiş, kaldırılmayan yapıların da bütünlüğüne hiçbir zarar verilmeden idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmiştir. Bu bildirim sonucu 5 adet ‘Tiny House’ ilgilileri tarafından kaldırılmıştır. Diğer 20 adet yapının ilgililer tarafından kaldırılması, kaldırılmaması halinde idare tarafından kaldırılarak yediemine teslim edileceği bildirilmesine rağmen, bir adet ‘Tiny House’ yapı sahibi tarafından kendi imkanları ile yıkılmıştır. Hiçbir yapı idaremiz tarafından yıkılmamıştır. İlgili yapılar yerinden kaldırılarak yediemine teslim edilecektir. Sonuç olarak yapılan işlemler, mutlak tarım arazilerinin korunması ve izinsiz yapılaşmanın önlenmesine yönelik ilgili mevzuatın ve mahkeme kararlarının uygulanmasına yöneliktir” ifadeleri kullanıldı.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 12000 vozol 10000 vozol vozol timeisworth.com
casino casino siteleri